امنیت سایت

امروزه میلیون ها کاربر در سرتاسر دنیا به اینترنت متصل هستند. کاربری های اینترنت از عضویت در یک شبکه اجتماعی گرفته تا وب سایت های بزرگ بانکی نیاز به سطحی از امنیت برای حفاظت در فضای مجازی دارند. امنیت در فضای اینترنت از حفاظت از نام کاربری یا مشخصات فردی ساده گرفته تا رمز عبور حساب بانکی یا حفاظت یک وب سایت هر روزه اهمیتی دو چندان پیدا می کند. با گسترش تعداد کاربر ها اینترنت تعداد افرادی که می خواهند در این فضا سوء استفاده کنند نیز رو به افزایش است. بدین جهت امنیت و حفاظت در اینترنت یکی از تخصص های پر اهمیت دنیای تکنولوژی است. و این امر در هر سطحی می بایست مورد توجه قرار بگیرد. از سطح کاربران عادی گرفته تا متخصصان و طراحان وب سایت می بایست هر کاربر به دانشی متناسب برای حفظ امنیت آگاهی پیدا کند.

Enterprise

تماس بگیرید
(استفاده از سرویس های تخصصی cloudflare)
 • Web application firewall (WAF) with unlimited custom rulesets
 • SSL / TLS 1.2 & 1.3 with shared or multiple custom upload
 • (125)page rules
 • Minimum edge cache expire TTL at 30 seconds or less
 • Audit logs and Enterprise Raw Logs with destination integrations
 • Analytics time-range at 1 minute scope
 • Prioritized customer support: 24x7x365 by phone, chat, and email support
 • Role-based account control
 • Single-Sign-On support
 • Network prioritization
 • Advanced Bot Management
 • Layer-3 Network DDoS protection with Magic Transit
 • Spectrum (for TCP/UDP)
 • SSL/TLS for SaaS
 • China Network access
 • 100% uptime SLA up to 25x reimbursement

Business

250$ماهیانه
(استفاده از سرویس های تخصصی cloudflare)
 • Web application firewall (WAF) with 25 custom rulesets
 • SSL / TLS 1.2 & 1.3 with shared or single custom upload
 • PCI DSS 3.2 compliance
 • (50)Page Rules
 • Minimum edge cache expire TTL at 30 minutes
 • Analytics time-range at 15 minute scope
 • Prioritized customer support: 24x7x365 by chat and email
 • 100% uptime SLA

Professional

370$سالیانه
(استفاده از سرویس های تخصصی sucuri)
 • Malware Removal & Hack Cleanup
 • Brand Reputation & Blocklist Monitoring
 • Stop Hacks (Virtual Patching / Hardening)
 • Advanced DDoS Mitigation
 • CDN Performance
 • SSL Certificate Support
 • Firewall – HTTPS & PCI Compliant
 • Customer Support : Ticket

Standard Plus

860,000تومانماهیانه
(استفاده از سرویس های حرفه ای CDN داخلی)
 • (annual) SSL DV Certificate Certum
 • (6) Security Plugin
 • Application Layer Anti DDOS PRO
 • (30) Firewall Rule
 • File Size Reduction
 • Access Log Controlling
 • ConfigServer eXploit Scanner

Standard

450,000تومانماهیانه
(استفاده از سرویس های حرفه ای CDN داخلی)
 • (annual) SSL DV Certificate Certum
 • (3) Security Plugin
 • Application Layer Anti DDOS PRO
 • (10) Firewall Rule
 • File Size Reduction
 • Access Log Controlling

امنیت شبکه

یکی از مهمترین خطرات برای هر سازمان و نهادی نشت اطلاعات طبقه بندی شده و حساس ذخیره سازی شده در سازمان است که با طراحی اصولی و پیاده سازی دقیق تمهیدات و پروتکل های امنیتی در شبکه موجب می شود سازمان شما تا سطح قابل قبولی از پایداری در امنیت شبکه برخوردار شود.

تماس بگیرید

محصولات امنیتی (به زودی ...)

ما به منظور حفاظت از رایانه های موجود در دفاتر و شرکتهای کوچک در مقابل طیف وسیعی از آلودگی ها راهکارها و محصولات ویژه ای را ارائه نموده ایم.